Zdjęcie ilustracyjne

Każdy projekt tłumaczeniowy jest wyceniany indywidualnie w oparciu o stawki podstawowe.
Poproś o wycenę

Tłumaczenia ustne

Wycena tłumaczeń ustnych jest dokonywana indywidualnie, w zależności od specyfiki zlecenia, w tym m.in. typu tłumaczenia.

Minimalna jednostka rozliczeniowa pracy tłumacza to 2 godziny, a w przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) podstawową jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinowy.

Tłumaczenia pisemne

Pisemne tłumaczenia zwykłe (nie uwierzytelnione) są rozliczane za standardową stronę maszynopisu, tj. 1500 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń specjalistycznych lub zleceń ekspresowych pobierana jest opłata dodatkowa od 25 do 50%.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie w oparciu o stawki podstawowe.
Poproś o wycenę